Murjany Lagi Hai Per Kharashien By Parveen Shakir
 Murjany Lagi Hai Phir Kharashien Aao Koi Zakham Gar Talashien
 Murjany Lagi Hai Phir Kharashien
Aao Koi Zakham Gar Talashien
 Malboos Barhana Kaito ky Peerhan Abar Sy Tarashien
 Malboos Barhana Kaito ky
Peerhan Abar Sy Tarashien
 Badal Hain Ka Neeli Tashtari Mai Raqsa Hai Sufadiyo Ki Qashien
 Badal Hain Ka Neeli Tashtari Mai
Raqsa Hai Sufadiyo Ki Qashien
 Payrhon Ki Qabahi Thi Qayamat Aur Is Par Bahar Ki Tarashien
 Payrhon Ki Qabahi Thi Qayamat
Aur Is Par Bahar Ki Tarashien
 Taaro Ki Chal To Aur Hi Thi Jeeta Kiyai Hum AgarChy Tashien
 Taaro Ki Chal To Aur Hi Thi
Jeeta Kiyai Hum AgarChy Tashien
 Ihram Hai Ya Ky Shehar Mera Insaan Hai Ya Honoth Lashien
 Ihram Hai Ya Ky Shehar Mera
Insaan Hai Ya Honoth Lashien
Sarkoo Pa Rawa , Ya Aadmi Hai Ya Neend Mai Chal Rahi Hai Lashien
Sarkoo Pa Rawa , Ya Aadmi Hai
Ya Neend Mai Chal Rahi Hai Lashien

0 Comments ::

Post a Comment